Aantekeningen bij enkele onderwerpen uit de presentatie

 • Op slide 14 is gebruik gemaakt van een schermafdruk van www.energieinbeeld.nl . Op deze website is het mogelijk om het energieverbruik van Nederland en dus ook de Wijk te bekijken. Het gemiddelde stroomverbruik voor een standaard gezin ligt rond de 3300 kWh
 • De op slide 15 getoonde gaan dus omlaag bij collectieve aanschaf. Hierbij is gemiddeld de terugverdientijd van 10-12% sneller.
 • Alle cijfermatige indicaties zijn gemiddelden – hieraan zijn geen rechten te verlenen
 • De regeling Salderen, zonnepanelen op eigen dak, is op dit moment van toepassing tot 2020. In grote lijnen houd het in dat de vergoeding voor elke kW die wordt opgewekt net zoveel geld oplevert als dat men moet betalen voor de kW die men afneemt. Na 2020 zal die vergoeding veranderen in een nader te bepalen terugleversubsidie.
 • De levensduur van zonnepanelen ligt op dit moment rond de 20-30 jaar, maar men moet bij het berekenen van het aantal aan te schaffen panelen zorgen dat men niet meer dan het eigen gebruik gaat opwekken. In dat geval is men voor de belastingdienst een leverancier.
 • Bij aanschaf van panelen moet je zeker meenemen dat we in de komende jaren steeds meer activiteiten gaan zien om het gasverbruik te verminderen. Voorkom dubbele kosten.
 • We spreken van Postcoderoos, formeel de regeling verlaagd tarief , uitgaat van deelnemers die in of rondom een postcodegebied wonen waar de installatie staat. Het financieren van de kosten voor een zonnepark /-weide zijn verschillende opties mogelijk:
  • Bedrag lenen om alles in één keer te betalen
  • Voorfinancieren en daarmee gespreid betalen. Hiervoor ken men terecht bij DEO, Drentse Energie Organisatie
 • Op slide 21 staat wel dat Leveren energie via NLD-Energie, maar dat is niet verplicht. Het is wel wenselijk dat alle deelnemers bij eenzelfde leverancier zitten om de administratieve werkzaamheden te beperken. Hierbij moet men wel rekening houden met het feit dat elke leverancier zijn eigen regels kent. Daarnaast is het bij zonnepanelen op ander dak verplicht dat alle deelnemers en de installatie voorzien zijn van slimme meters.
 • Zoals aangegeven op slide 22, is er een looptijd van 15 jaar. Binnen die periode kan men dus via de btw-korting binnen 10-12 jaar de eigen kosten terugverdienen, los van de meeropbrengst van de panelen, zonder dat men panelen op het eigen dak heeft. Met de eigenaar van het dak/weide moeten goede afspraken worden gemaakt m.b.t. verzekering, vergoeding en hoe verder na die 15 jaar.